Om Neuroguide.dk

Jeg beskæftiger mig med  mennesker med
udviklingsforstyrrelser - indlæringsforstyrrelser - adfærdsforstyrrelser - kognitive udfordringer - syndromer
- hvad enten de har diagnoser eller diagnoselignende udfordringer
 
Jeg er til rådighed for både fagpersoner, forældre og personer med udfordringer - med foredrag, kurser, kompetenceudviklingsforløb, workshops, testning/assessment, samtaler, træning og rådgivning
 
 
Samtidig beskæftiger jeg mig med hvordan vores forståelse af det særlige giver os nye og meget mere
nuancerede perspektiver på det "almindelige" - det såkaldt normale -
og hvorfor mødet mellem det særlige og det almindelige let kan blive udfordret
 
 

"Hvad kan jeg gøre for dig..."

300dpi 335893 til web

 
 Som fagprofessionel ...
vil du kunne finde beskrivelser af kurser - workshops - temadage - foredrag - supervision - rådgivning - undervisning - kompetenceudviklingsforløb

 

 

 

Har du selv - eller en i din familie - en diagnose eller diagnoselignende udfordringer ...

så vil du nok finde det mere interessant at kontakte mig direkte vedrørende muligheden for samtaleforløb - individuel rådgivning - familierådgivning - screening og testning - dynamisk assessment - psykologiske erklæringer - træning af kognitive og hjernemæssige funktioner

 

Prismet - en metaforisk fortælling om synet på mennesker med særlige udfordringer...

Logo

Vi tager det normale - det almindelige - for givet, oftest uden at tænke ret meget over det. Ligesom vi tager hvidt lys for givet - uden at tænke over at lys er sammensat af et spektrum af farver. Når vi møder noget der afviger fra det almindelige, så kan vi vælge at anskue det uden at forstå nuancer og detaljer - se på det fra et overordnet og generelt perspektiv - og blot betragte det som unormalt. Mødet med mennesker med særlige udfordringer, kan sammenlignes med at møde et lys som opleves lidt uvant og anderledes, og vi kan let forfalde til blot at sige: "Det var da et underligt lys, det her".


Skal vi forstå og skabe de bedste rammer for udvikling, læring og trivsel hos mennesker med særlige udfordringer eller diagnoser, så er vi nødt til at gå meget tættere på detaljer og nuancer, og forstå at ikke alle mennesker opfatter, kommunikerer og interagerer ud fra de forudsætninger, som betragtes som "det normale". Vi opfordres til at blive nysgerrige på hvordan vi bedre kan forstå hvordan det almindelige, såkaldt normale, er sammensat. Den store styrke ved mødet med mennesker med særlige udfordringer er derfor, at vi samtidig får en meget mere nuanceret forståelse af os selv og hinanden - også når vi ikke har diagnoser. Og når først vi går tæt på detaljerne kan det ofte bliver meget svært at sige om det egentlig er det almindelige eller ualmindelige som virker mest "normalt" eller rigtigt.


For at kunne se farvesammensætningen af lys skal vi bruge et prisme. Det er den opgave jeg gerne vil udfylde i mit arbejde i spændingsfeltet mellem mennesker med særlige udfordringer eller diagnoser og det almindelige/normale. Jeg vil gerne bidrage til at se mennesker og os selv i farver og nuancer, som gør det lettere at mødes, kommunikere, interagere og skabe rammer for alle menneskers trivsel, læring og udvikling.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt

Knarrebjergvej 9

5762 Vester Skerninge

Tlf. 22 32 44 01

Mail: specialkonsulenten@gmail.com