Anbefalinger

"... besidder en høj faglighed, der kommer til udtryk ved et stort fagligt overblik samt konstruktive analyser af komplekse problemstillinger..."

Professor i psykologi

 

"Det fantastisk gode og fleksible samarbejde med dig har betydet rigtig meget for os i Familieafdelingen"

Leder af Familieafdeling

 

"... et særdeles godt begavet menneske, der stort set evner at sætte sig ind i en hvilken som helst problemstilling, og efterfølgende er i stand til at kvalificere løsningsmodeller til stor gavn for organisationen... med evne til ydmygt, men ekstremt kvalitativt at løse hans opgave."

Afdelingsleder, specialskole

 

"... er hurtig til at analysere svære problemstillinger, skabe sig overblik, strukturere og finde brugbare løsninger"

Skoleleder

 

"Det var knageme godt, det var virkelig,.. tusind tak!"

Nordjyde

 

"Det har været en stor inspiration, glæde og fornøjelse at nyde dit selskab... Du er et fagligt vanvittig dygtigt menneske, en fascinerende refleksionspartner og et dejligt, sjovt, rummeligt og omsorgsfuldt menneske."

Specialpædagog

 

"Nu forstår jeg meget bedre mig selv - troede egentlig ikke at det skulle handle om noget så jordnært og brugbart"

Pedel

 

"...er en meget kompetent underviser... har udvist stor ansvarlighed og fleksibilitet i alt, hvad han har haft med at gøre"

Forstander

 

"Der er mennesker der er ægte, som man ikke kan lade være med at holde af. Der er mennesker med humor og sol i øjnene, som man bliver glad af i deres selskab. Der er mennesker der er kloge og har modet til at  tænke anderledes - de er inspirerende og giver troen på fremtiden. En sjælden gang møder man et menneske, der rummer det hele!"

Speciallærer

 

 

 

 

   300dpi 335896 Medium

Min baggrund

Jeg er uddannet psykolog, og har gennem en længere årrække arbejdet indenfor det specialpædagogiske skoleområde, i specialskoletilbud rettet mod elever med udviklingsforstyrrelser, indenfor psykiatrien og revalideringsområdet, som forsker i pædagogisk psykologi og som konsulent i specialrådgivningsorganisationen Viso, der yder rådgivning til kommuner i komplekse faglige sager indenfor social- og undervisningsområdet. Jeg har som koordinator for et kompetencecenter i Svendborg Kommune haft rådgivende og koordinerende funktion i forhold til inklusionsrådgivning til det almene skoleområde - og i den forbindelse bistået ppr i komplekse inklusionssager.

Aktuelt

Aktuelt fungerer jeg som supervisor, underviser, foredragsholder og konsulent og afholder en række skræddersyede og åbne kurser og kompetenceudviklingsforløb for fagpersoner om undervisning, pædagogik, kommunikation og tilgang til personer med diagnoser. Jeg varetager dynamisk assessment og testning af personer med særlige udfordringer og rådgiver om relevante indsatser og træning - både i forhold til forældre og fagmiljøer. Jeg fungerer som fast rådgiver og konsulent for en række bosteder og uddannelsestilbud for personer med udviklingsforstyrrelser.

 

Alle de fine ord og titler...

Jeg er uddannet cand. psych. i 2000 og blev autoriseret af Psykolognævnet i 2005, og arbejder under deres gældende retningslinjer. Jeg har arbejdet med pædagogisk forskning og som ph.d.-stipendiat på Århus Universitet i perioden 2000-2005, med en lang række forskningskurser bag mig. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og har løbende taget omfattende kurser og efteruddannelser indenfor akkrediterede neuropsykologiske, klinisk psykologiske og pædagogiske specialistuddannelser. Derudover har jeg en to årig organisations- og konsulentuddannelse samt en kortere systemisk lederuddannelse. Jeg er medlem af en række faglige selskaber og psykologfaglige netværk, herunder Børneneuropsykologisk Selskab, Selskab for Børne- og Familiepsykologi, Psykologfagligt Selskab for Autisme, Selskab for Psykopatologi hos Børn og Psykologfagligt Selskab for Supervision. Jeg er certificeret i Feuersteins træningsmetode (Instrumental Enrichment) og metoder til afdækning af kognitiv funktion og udviklingspotentiale (Learning Potential Assessment Device, Dynamic Assessment of Younger Children, Cognitive Abilities Profile).

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt

Knarrebjergvej 9

5762 Vester Skerninge

Tlf. 22 32 44 01

Mail: specialkonsulenten@gmail.com