FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Evalueringer...

Feedback udgør en væsentlig faktor for menneskelig udvikling og læring. Jeg indhenter derfor at systematisk feedback på en lang række af mine aktiviteter - både i form af kvalitative kommentarer. Men også i form af systematisk og struktureret evaluering via spørgeskemaer mm.

 

Nedenfor kan du se opgørelser af spørgeskema-baseret evaluering fra en række af mine seneste kurser...

 

Neuropædagogik & neuropædagogiske redskaber

(Evaluering gennemført af i samarbejde med kursusudbyder)

(Skalaen går fra 1-5 hvor 5 er bedst)

Samlet tilfredshed med kurset

Vurdering:

4,71

 

 

Diagnosticerede unge - inklusion af unge med udviklingsforstyrrelser

(Evaluering gennemført af kursusudbyderen Generator)

 

(Skalaen går fra 1-5 hvor 5 er bedst)

Relevans

Formidling

Udbytte

Vurdering:

4,75

Vurdering:

4,68

Vurdering:

4,60

 

 

 

 

 

Gua - en kompleks autisme-forstyrrelse

(Evalueringen er gennemført af kursusudbyderen Guu-gua-foreningen)

(Skalaen går fra 1- hvor 5 er bedst)

Relevans

Formidling

Udbytte

 

Vurdering:

4,43

 

Vurdering:

4,44

 

Vurdering:

4,31

 

 

Inklusionsopgaven er for alvor landet i grundskolen. Og en stor del af de børn og unge, der er bestræbelser på at inkludere, har diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller kognitive  dviklingsforstyrrelser. Inklusion af disse børn og unge kræver viden om de særlige funktionsudfordringer, de kan være præget af, og kendskab til det brede spektrum af specialpædagogiske værktøjer og redskaber, som med fordel kan bringes i spil i  klasselokalet og undervisningen. Samtidig er det vigtigt at have en reflekteret forståelse af, hvad inklusionsorienteret praksis er, og kendskab til den forskningsmæssige viden, vi har om inklusion. Det er fx viden om følgende spørgsmål: Hvilke betingelser skal være til stede for, at inklusion har de bedste odds? Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Er der situationer, hvor inklusionsperspektivet ikke er optimalt? Og hvordan kan man arbejde professionelt med gradvist styret inklusion?

Kurset giver dig viden om udviklingsforstyrrelser og de udfordringer og vanskeligheder, som ofte ses ved diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser m.fl. Du får viden om specialpædagogiske redskaber og tilgange, som kan understøtte inklusion, og du får et afsæt for at forholde dig reflekteret til, hvad inklusion egentlig indebærer og kræver af dig som fagperson, af skolen som ramme og af eleven selv. Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Deltagerne opfordres til at bringe udfordringer og problemstillinger fra egen praksis med sig ind i kursets læringsrum.

Tidligere deltagere siger...

Fantastisk dygtig og praksisorienteret underviser. Skønt! Meget stor faglig viden, der blev formidlet meget let forståeligt. Jeg tager meget med mig hjem fra alle områder.

Rigtig mange af de ting du fremlagde er brugbare og relevante såvel i arbejdet, som i omgang med mennesker i den private sfære.

Virkelig overskuelig og systematisk gennemgang af begreber og gode illustrative eksempler. Selv om jeg har været praktiker i mange år, har det været så godt og konstruktivt at få det hele gennemgået professionelt.

Veloplagt, velforberedt, fagligt bredt og dybt, humoristisk, sympatisk menneskesyn, godt organiseret. Ofte er begreber/kurser o. lign. meget teoretiske og flyvske, men dette var meget konkret.

God dialog under oplægget. Jens giver super dybdegående forklaringer. Fantastisk til at eksemplificere og sammenligne med andre diagnoser, så det virkelig kunne forstås. Godt med så solid praksiserfaring.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt

Knarrebjergvej 9

5762 Vester Skerninge

Tlf. 22 32 44 01

Mail: specialkonsulenten@gmail.com