FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Evalueringer...

Feedback udgør en væsentlig faktor for menneskelig udvikling og læring. Jeg indhenter derfor at systematisk feedback på en lang række af mine aktiviteter - både i form af kvalitative kommentarer. Men også i form af systematisk og struktureret evaluering via spørgeskemaer mm.

 

Nedenfor kan du se opgørelser af spørgeskema-baseret evaluering fra en række af mine seneste kurser...

 

Neuropædagogik & neuropædagogiske redskaber

(Evaluering gennemført af i samarbejde med kursusudbyder)

(Skalaen går fra 1-5 hvor 5 er bedst)

Samlet tilfredshed med kurset

Vurdering:

4,71

 

 

Diagnosticerede unge - inklusion af unge med udviklingsforstyrrelser

(Evaluering gennemført af kursusudbyderen Generator)

 

(Skalaen går fra 1-5 hvor 5 er bedst)

Relevans

Formidling

Udbytte

Vurdering:

4,75

Vurdering:

4,68

Vurdering:

4,60

 

 

 

 

 

Gua - en kompleks autisme-forstyrrelse

(Evalueringen er gennemført af kursusudbyderen Guu-gua-foreningen)

(Skalaen går fra 1- hvor 5 er bedst)

Relevans

Formidling

Udbytte

 

Vurdering:

4,43

 

Vurdering:

4,44

 

Vurdering:

4,31

 

 

Kurset henvender sig til socialrådgivere, vejledere, jobkonsulenter og andre hvor samtaler, vejledning og møder indgår som en del af deres praksis i forhold til at hjælpe udviklingsforstyrrede unge videre. På kurset vil du få et solidt afsæt for at tilrettelægge og gennemføre samtaler og møder med unge med diagnoser som adhd, aspergers og andre udviklingsforstyrrelser. Du vil få viden om deres særlige udfordringer, perspektiver på matchning i forhold til fremtidigt uddannelse og arbejde, og redskaber til at håndtere de særlige kommunikative udfordringer som kan opstå i samtalen.

I arbejdet med unge med udviklingsforstyrrelser indgår samtaler, vejledning og møder som en naturlig del af arbejdet med at hjælpe disse unge videre på deres vej i livet. Men unge med adhd, aspergers eller andre autismespektrumsforstyrrelser har særlige forudsætninger for kommunikation og for at indgå i uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Ikke sjældent kan man opleve at de unges udfordringer også udgør er en barriere for samtaler, som skal hjælpe dem med at overkomme deres særlige udfordringer! Det kræver  derfor i dobbelt forstand viden: Vi skal både have viden om deres særlige udfordringer, og betydningen for deres muligheder uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og mht. selvstændig livsførelse. Og samtidig skal vi vide hvilke kommunikative udfordringer vi kan opleve i den hjælpende dialog, og hvordan vi samtalemæssigt bedst imødekommer dem.

Tidligere deltagere siger...

Fantastisk dygtig og praksisorienteret underviser. Skønt! Meget stor faglig viden, der blev formidlet meget let forståeligt. Jeg tager meget med mig hjem fra alle områder.

Rigtig mange af de ting du fremlagde er brugbare og relevante såvel i arbejdet, som i omgang med mennesker i den private sfære.

Virkelig overskuelig og systematisk gennemgang af begreber og gode illustrative eksempler. Selv om jeg har været praktiker i mange år, har det været så godt og konstruktivt at få det hele gennemgået professionelt.

Veloplagt, velforberedt, fagligt bredt og dybt, humoristisk, sympatisk menneskesyn, godt organiseret. Ofte er begreber/kurser o. lign. meget teoretiske og flyvske, men dette var meget konkret.

God dialog under oplægget. Jens giver super dybdegående forklaringer. Fantastisk til at eksemplificere og sammenligne med andre diagnoser, så det virkelig kunne forstås. Godt med så solid praksiserfaring.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt

Knarrebjergvej 9

5762 Vester Skerninge

Tlf. 22 32 44 01

Mail: specialkonsulenten@gmail.com