FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Evalueringer...

Feedback udgør en væsentlig faktor for menneskelig udvikling og læring. Jeg indhenter derfor at systematisk feedback på en lang række af mine aktiviteter - både i form af kvalitative kommentarer. Men også i form af systematisk og struktureret evaluering via spørgeskemaer mm.

 

Nedenfor kan du se opgørelser af spørgeskema-baseret evaluering fra en række af mine seneste kurser...

 

Neuropædagogik & neuropædagogiske redskaber

(Evaluering gennemført af i samarbejde med kursusudbyder)

(Skalaen går fra 1-5 hvor 5 er bedst)

Samlet tilfredshed med kurset

Vurdering:

4,71

 

 

Diagnosticerede unge - inklusion af unge med udviklingsforstyrrelser

(Evaluering gennemført af kursusudbyderen Generator)

 

(Skalaen går fra 1-5 hvor 5 er bedst)

Relevans

Formidling

Udbytte

Vurdering:

4,75

Vurdering:

4,68

Vurdering:

4,60

 

 

 

 

 

Gua - en kompleks autisme-forstyrrelse

(Evalueringen er gennemført af kursusudbyderen Guu-gua-foreningen)

(Skalaen går fra 1- hvor 5 er bedst)

Relevans

Formidling

Udbytte

 

Vurdering:

4,43

 

Vurdering:

4,44

 

Vurdering:

4,31

 

 

Hvorfor tester vi personer med kognitive udfordringer – hvad enten disse kommer til udtryk i indlæringsvanskeligheder, faglige udfordringer, diagnoser, kommunikative vanskeligheder eller andet? Hvilke spørgsmål kan vi ikke finde svar på i en traditionel test? Og findes der andre måder at teste på, end dem som vi ser i Danmark?
Inden for de seneste 30-40 år er der internationalt blevet udviklet testredskaber og måder at teste på, som er fundamentalt anderledes end dem som dominerer i Danmark. I stedet for at teste for at finde det aktuelle funktionsniveau hos en person, så er dynamisk testning bygget om med det formål at teste hvor meget personen kan udvikle sit funktionsniveau – og teste hvilke typer kognitiv udviklingsstøtte, som bedst kan understøtte denne udvikling. Tilgangen kaldes dynamisk testning og bygger på testredskaber, -tilgange og –processer som er fundamentalt forskellige fra det vi kender. En af de centrale foregangsmænd i denne proces er Reuven Feuerstein, som allerede tilbage i 1979 startede udviklingen af et testbatteri, Learning Propensity Assessment Device, som nu er det mest benyttede dynamiske testredskab rundt i verden. Oplægget vil præsentere nogle af tankegangene og principperne i den Dynamiske Assessment og komme med konkrete eksempler på dynamiske testredskaber – og den vil inspirere til hvordan man med små ændringer af sin testpraksis kan få afdækket dynamiske aspekter og udviklingspotentialer hos mennesker med særlige udfordringer.

De nye forståelser af hjerners plasticitet og menneskets potentiale for udvikling stiller spørgsmålstegn ved nogle af de forudsætninger, som almindelig testning hviler på. Og denne viden fordrer at vi udvider vores forståelse af testning, til ikke kun at omfatte testning af det aktuelle funktionsniveau, men til også systematisk at kunne teste forandringspotentialer. Den dynamiske testning imødekommer store dele af denne udfordring.

Tidligere deltagere siger...

Fantastisk dygtig og praksisorienteret underviser. Skønt! Meget stor faglig viden, der blev formidlet meget let forståeligt. Jeg tager meget med mig hjem fra alle områder.

Rigtig mange af de ting du fremlagde er brugbare og relevante såvel i arbejdet, som i omgang med mennesker i den private sfære.

Virkelig overskuelig og systematisk gennemgang af begreber og gode illustrative eksempler. Selv om jeg har været praktiker i mange år, har det været så godt og konstruktivt at få det hele gennemgået professionelt.

Veloplagt, velforberedt, fagligt bredt og dybt, humoristisk, sympatisk menneskesyn, godt organiseret. Ofte er begreber/kurser o. lign. meget teoretiske og flyvske, men dette var meget konkret.

God dialog under oplægget. Jens giver super dybdegående forklaringer. Fantastisk til at eksemplificere og sammenligne med andre diagnoser, så det virkelig kunne forstås. Godt med så solid praksiserfaring.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt

Knarrebjergvej 9

5762 Vester Skerninge

Tlf. 22 32 44 01

Mail: specialkonsulenten@gmail.com