300dpi 335896 Medium

Jens Wilbrandt, psykolog

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 22 32 44 01

Baggrund

Jens er uddannet psykolog, og har gennem en længere årrække arbejdet indenfor det specialpædagogiske skoleområde, i specialskoletilbud rettet mod elever med udviklingsforstyrrelser. Derudover har han erfaring som psykolog indenfor psykiatrien og revalideringsområdet, som forsker i pædagogisk psykologi og som konsulent i specialrådgivningsorganisationen Viso, der yder rådgivning til kommuner i komplekse faglige sager indenfor social- og undervisningsområdet. Han har som koordinator for et kommunalt kompetencecenter haft rådgivende og koordinerende funktion i forhold til inklusionsrådgivning af det almene skoleområde og har i den forbindelse bistået ppr i komplekse inklusionssager.

 

I Neuroguide...

Jens er stifter og direktør i Neuroguide, hvor han varetager opgaver og funktion som supervisor, underviser, foredragsholder og konsulent og afholder en række skræddersyede og åbne kurser og kompetenceudviklingsforløb for fagpersoner om undervisning, pædagogik, kommunikation og tilgang til personer med diagnoser. Han varetager dynamisk assessment og testning af personer med særlige udfordringer og rådgiver om relevante indsatser og træning - både i forhold til forældre og fagmiljøer. Jens fungerer endvidere som fast rådgiver og konsulent for en række bosteder og uddannelsestilbud for personer med udviklingsforstyrrelser.

   Simon1

Simon Wilbrandt, psykolog

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. nr. 61 76 51 23

 Baggrund

Simon Wilbrandt er uddannet psykolog og har en baggrund som psykologfaglig konsulent Dansk Skoleskak. Hans fokusområder er blandt andet børns kognitive udvikling, motivation og transfer af færdigheder. Han er uddannet indenfor medieret læring og neuropædagogik, og er fortsat ansat som ekstern psykologfaglig konsulent i Dansk Skoleskak med fokus på udvikling af lærings- og træningsmateriale som understøtter kognitiv udvikling og trivsel i specialskoler. Derudover arbejder han med at uddanne forældre, lærere og pædagoger i brug af træningsmaterialer, spil og leg som redskaber til kognitiv udvikling. Udover den psykologisk-pædagogiske baggrund, har Simon erfaring fra organisationspsykologisk praksis, herunder arbejde med organisationsudvikling, samarbejde og kommunkations- og feedbackkulturer.

 

I Neuroguide...

Simon er ansat i Neuroguide, hvor han blandt andet varetagerundervisnings- & kompetenceudviklingsforløb, udvikling af specialpædagogiske træningsmaterialer, supervision af specialpædagogiske miljøer, dynamisk assessment, kognitive træningsforløb og forældrerådgivning.

 

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk