Logo

I er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, vi kan bidrage med fagprofessionel inspiration og viden, rådgivning, assessment, samtaleforløb eller andet. Og I kan regne med at vi kun siger ja til opgaver, som vi er kvalificeret til at løse på et højt fagligt niveau. Ved ønsker og foredrag, temadage eller kurser er det en fordel at kontakte os i god tid, da vores kalender ofte er booket et godt stykke frem i tiden.

 

 

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

 

Jens Wilbrandt

Tlf. nr.: 22 32 44 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ikke til personfølsomme oplysninger - se nedenfor)

 

Simon Wilbrandt

Tlf. nr.: 61 76 51 23

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ikke til personfølsomme oplysninger - se nedenfor)

 

Sikker fremsendelse af mails og personfølsomme oplysninger:

Personfølsomme oplysninger bedes venligt sendt krypteret og ikke sendt som almindelig email. Du skal istedet enten benytte nedenstående link, så dine oplysninger forbliver sikret.

Vejledning til at sende sikker mail:

Tryk på linket lige nedenfor som åbner en fane i din internetbrowser. Angiv koden 1234 for at åbne linket og følg herefter den simple vejledning i mailen. Husk i emailen at angive navn, mail og kontaktoplysninger, så vi kan besvare din henvendelse.

LINK TIL SIKRET FREMSENDELSE AF INFORMATIONER OG FILER

 

Vejledning og information om regler, principper og håndtering af data


Som autoriserede psykologer/medlemmer af Dansk Psykologforening arbejder vi på grundlag af klare etiske retningslinjer og lovgivning, som er relevant for dig at kende. Det er kort er beskrevet nedenfor.


Tavshedspligt: Vi har tavshedspligt i forhold til de informationer jeg får. Udføres vores arbejde på baggrund af en myndigheds rekvirering af undersøgelse/erklæring, vil erklæringen selvfølgelig også blive sendt til denne myndighed.

 

Journalpligt: Vi har pligt til at notere og opbevare centrale oplysninger fra forløbet. Vi har pligt til at opbevare oplysningerne i 5 år. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Du har altid ret til at få at vide, hvad vi har gemt af oplysninger.

 

Videregivelse af oplysninger: Vi videregiver kun oplysninger med samtykke. Hvis vi bliver alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har vi pligt til at underrette kommunen. Hvis de informationer vi får, indikerer at der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har vi ligeledes pligt til at videregive bekymringerne for at forebygge skade.

 

Klage: Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer dine oplysninger, så sig det i første omgang til os, så finder vi kan finde en god løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet (se information nedenfor).

 

Lovgivning og de etiske retningslinjer som vi følger

Om journaler: Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om behandling af personoplysninger: EU´s Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om pligt til at underrette om fare: Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 154.

Etiske retningslinjer: Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt og følger de Etiske principper for nordiske psykologer. Se mere på: https://www.dp.dk/etiske-principper-for-nordiske-psykologer/

 

Nb. Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

 

Klage over min behandling af dine oplysninger: Rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Se mere på www.datatilsynet.dk