Logo

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om, hvorvidt jeg vil kunne bidrage med fagprofessionelle inspiration og viden, rådgivning, samtaleforløb eller andet. Og du kan regne med at jeg kun siger ja til opgaver, som jeg er velkvalificeret til at løse. Ved ønsker og foredrag, temadage eller kurser er det en fordel at kontakte mig i god tid, da min kalender ofte er booket et godt stykke frem i tiden.

 

 

Neuroguide.dk

v/psykolog og specialkonsulent Jens Wilbrandt

Knarrebjergvej 9, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 22 32 44 01

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ikke til personfølsomme oplysninger - se nedenfor)

 

Sikker fremsendelse af mails og personfølsomme oplysninger:

For at sikre personfølsomme oplysninger bedes de ikke sendt i en almindelig mail. Du kan skal istedet enten benytte særligt link eller sende en almindelig mail til mig, hvor du anmoder om oprettelse af en sikker mailforbindelse.

Sikker mail via link:

Tryk på linket lige nedenfor som åbner en fane i din internetbrowser. Angiv koden 1234 for at åbne linket og følg herefter den simple vejledning. Husk i mailen at angive navn, mail og kontaktoplysninger, så jeg kan besvare din henvendelse.

LINK TIL SIKRET FREMSENDELSE AF INFORMATIONER OG FILER

Sikker mail via sikret mailforbindelse

Send en almindelig mail til mig, hvor du anmoder om oprettelse af en sikker mailforbindelse. Angiv også et mobiltelefon nr. i mailen, hvor du kan modtage sms. Herefter vil du modtage en mail som du kan besvare krypteret. Samtidig vil du modtage en kode via sms.

Vejledning og information om regler, principper og håndtering af data


Som autoriseret psykolog er mit arbejde underlagt en række etiske retningslinjer og lovgivning, som er relevant for dig at kende. Det er kort er beskrevet nedenfor.


Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt i forhold til de informationer jeg får. Udføres mit arbejde på baggrund af en myndigheds rekvirering af undersøgelse/erklæring, vil erklæringen selvfølgelig også blive sendt til denne myndighed.

 

Journalpligt: Jeg har pligt til at notere og opbevare centrale oplysninger fra forløbet. Jeg har pligt til at opbevare oplysningerne i 5 år. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Du har altid ret til at få at vide, hvad jeg har gemt af oplysninger.

 

Videregivelse af oplysninger: Jeg videregiver kun oplysninger med samtykke. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen. Hvis de informationer jeg får, indikerer at der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har jeg pligt til at videregive bekymringerne for at forebygge skade.

 

Klage: Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det i første omgang til mig, så finder vi kan finde en god løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet (se information nedenfor).

 

Lovgivning og de etiske retningslinjer som jeg arbejder under

Om journaler: Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om behandling af personoplysninger: EU´s Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om pligt til at underrette om fare: Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 154.

Etiske retningslinjer: Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt og følger de Etiske principper for nordiske psykologer. Se mere på: https://www.dp.dk/etiske-principper-for-nordiske-psykologer/

 

Nb. Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

 

Klage over min behandling af dine oplysninger: Rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Se mere på www.datatilsynet.dk