Som professionel inden for uddannelsesområdet møder man et væld af diagnoser – Asperger, ADHD, Tourette, angst, depression, stress m.fl. Det kan virke overvældende at skulle forholde sig til de mange diagnoser, deres betydning og de afledte krav til ens undervisning og mødet med eleverne. Oplægget vil formidle et overblik over diagnoselandskabet og et rids over, hvad der er karakteristisk for de forskellige udviklingsforstyrrelser, og de uddannelsesmæssige udfordringer, der kan opstå i mødet med disse unge. Endvidere vil der blive præsenteret en række bud på, hvordan man bedst møder diagnosticerede unge i uddannelse, og hvilke pædagogiske redskaber man med fordel kan trække på. Gennem oplægget vil der – med Asperger og ADHD som de primære eksempler – blive formidlet et menneskesyn og et pædagogisk grundsyn, som tilbyder et alternativ til diagnoseperspektivets fejlsøgende fokus. Der vil blive argumenteret for, at  diagnosticerede unge ofte med fordel kan betragtes ud fra et mere ressourcefokuseret og mere alment pædagogisk perspektiv.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk