Vi er vant til at beskrive, forstå og træne autisme- og adhd-relaterede problematikker på adfærdsniveau. Men hvordan ser neuropsykiatriske udviklingsforstyrrelser ud, når vi går tættere på de hjernemæssige processer og mønstre? Og er der mulighed for at træne hjerneaktivitet mere direkte, end det sker i de færdighedstrænings-programmer som er almindelige?

Jens Wilbrandt har arbejdet med neurofeedback, som er en træning af hjerneaktivitet baseret på direkte real-time feedback på hjerneaktiviteten hos træningspersonen. Neurofeedback har været et forskningsfelt siden 1970-erne, men den teknologiske udvikling og øgede viden om hjerneprocesser har i det seneste årti gjort det relevant at overveje som interventionsmetode, i forhold til en lang række psykologiske og psykiatriske problematikker. Hvilket potentiale er der ved at teknologien har muliggjort, at vi kan se vores egen hjerneaktivitet her-og-nu, og dermed også kan øge vores bevidsthed om, hvordan vi kan påvirke og træne hjerneaktivitetsmønstre.

Oplægget formidler en kort introduktion til fænomenet neurofeedback og den forskning, som ligger bag træningsmetoden.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk