Diagnoser er i dag dominerende i beskrivelsen af mennesker med særlige udfordringer - også i forhold til pædagogisk og undervisningsmæssig praksis. Oplægget tager afsæt i en kritik af diagnoser som hensigtsmæssigt afsæt for pædagogisk og undervisningsmæssig praksis. Med afsæt i en præsentation af nyere forsknings-perspektiver, udfoldes et ressourcefokuseret perspektiv på diagnoser som autismespektrumsforstyrrelser, asperger og adhd. Der præsenteres et alternativt bud på hvordan vi skal forstå og møde mennesker med særlige udfordringer - forståelsesmåder som i højere grad tager udgangspunkt i samspillet mellem omgivelser og person, og i et ressourcefokuseret perspektiv. Oplægget trækker på og samtænker viden og forståelsesmåder fra en lang række videnskabelige områder. Du får inspiration til i højere grad at se hvilke særlige styrkesider vi kan møde hos personer med disse diagnoser, og kommer med bud på hvordan vi pædagogisk og kommunikativt kan understøtte disse menneskers egne strategier.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk