Inklusion står højt på den skolemæssige dagsorden, og debatten om friskolernes bidrag og samfundsansvar diskuteres livligt. Og der er mange spørgsmål som melder sig:
Hvordan kan friskolerne i højere grad løfte opgaven omkring at sikre trivsel, læring og udvikling - også for elever med særlige forudsætninger? I hvor høj grad løfter de frie skoler i forvejen denne opgave? Hvordan kan de frie skolers grundsyn forenes med et individualiseret perspektiv på elevers særlige udfordringer? Og hvordan skal man eksempelvis møde særlige udfordringer omkring det, at være en del af fællesskabet?

Oplægget vil være inspireret af et pædagogisk grundsyn, som tilbyder et alternativ til diagnoseperspektivets fejlsøgende afvigelses-fokus, og lægger an til et ressourcefokuseret perspektiv på disse elever. Indholdet vil blive formidlet på en letforståelig og praksisnær måde.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk