Hvorfor tester vi personer med kognitive udfordringer – hvad enten disse kommer til udtryk i indlæringsvanskeligheder, faglige udfordringer, diagnoser, kommunikative vanskeligheder eller andet? Hvilke spørgsmål kan vi ikke finde svar på i en traditionel test? Og findes der andre måder at teste på, end dem som vi ser i Danmark?
Inden for de seneste 30-40 år er der internationalt blevet udviklet testredskaber og måder at teste på, som er fundamentalt anderledes end dem som dominerer i Danmark. I stedet for at teste for at finde det aktuelle funktionsniveau hos en person, så er dynamisk testning bygget om med det formål at teste hvor meget personen kan udvikle sit funktionsniveau – og teste hvilke typer kognitiv udviklingsstøtte, som bedst kan understøtte denne udvikling. Tilgangen kaldes dynamisk testning og bygger på testredskaber, -tilgange og –processer som er fundamentalt forskellige fra det vi kender. En af de centrale foregangsmænd i denne proces er Reuven Feuerstein, som allerede tilbage i 1979 startede udviklingen af et testbatteri, Learning Propensity Assessment Device, som nu er det mest benyttede dynamiske testredskab rundt i verden. Oplægget vil præsentere nogle af tankegangene og principperne i den Dynamiske Assessment og komme med konkrete eksempler på dynamiske testredskaber – og den vil inspirere til hvordan man med små ændringer af sin testpraksis kan få afdækket dynamiske aspekter og udviklingspotentialer hos mennesker med særlige udfordringer.

De nye forståelser af hjerners plasticitet og menneskets potentiale for udvikling stiller spørgsmålstegn ved nogle af de forudsætninger, som almindelig testning hviler på. Og denne viden fordrer at vi udvider vores forståelse af testning, til ikke kun at omfatte testning af det aktuelle funktionsniveau, men til også systematisk at kunne teste forandringspotentialer. Den dynamiske testning imødekommer store dele af denne udfordring.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk