Den store stigning i diagnoser indenfor børn- og ungeområdet gennem de sidste 10-20 år melder nu sin ankomst i ungdomsuddannelserne. Jeg oplever hyppigt at lærere med stort fokus på formidling af deres faglige viden, har nytte af viden og redskaber til at tilpasse undervisning til unge med særlige udfordringer af mere kognitiv, social eller motivationsmæssig karakter. Der efterspørges både viden om hvad er ligger bag alle de diagnoser eller diagnoselignende udfordringer og konkrete pædagogiske og didaktiske redskaber. Her trækker jeg hyppigt på mine 5 års erfaring som supervisor og rådgiver på Midtfyns Gymnasium, men også på min viden om almen undervisning, undervisningsdifferentiering, inklusionsforskning mv.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk