Også på erhvervsskolerne møder man en stigende andel af unge med særlige udfordringer i form af diagnoser eller diagnoselignende udfordringer. Den mere praktisk rettede uddannelse indebærer nogle fordele for en række af disse unge, sammenlignet med de mere gymnasiale uddannelser. Men det bliver også hurtigt tydeligt, hvis de har områder, hvor de fungerer dårligt. Det kan handle om de boglige udfordringer, som bliver tydelige, fordi erhvervsuddannelserne skal leve op til en høj grad af boglig undervisning. Men det handler ofte også om andre udfordringer, som skaber problemer i forhold til at indgå i sociale processer på skolen eller på lærepladsen.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk