Der er i de senere år kommet øget fokus på at klæde studerende på til nogle af de helt konkrete udfordringer som man kan møde i arbejdslivet efter grunduddannelsen. Så hvor nyuddannede lærere, pædagoger og socialrådgivere tidligere stod uden viden om hvordan man konkret kan tilpasse sin kommunikation, undervisning og pædagogiske indsats til mennesker med neurokognitive forstyrrelser, så er der nu flere og flere uddannelsessteder som forsøger at bringe den konkrete praksis ind i grunduddannelsen.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk