Både på politisk og kommunalt niveau er der stort fokus på at så mange som muligt kommer i uddannelse og arbejde. Det sker derfor jævnligt at jeg bliver bedt om at bidrage med viden og perspektiver til hvordan dette kan understøttes på jobcentre, i socialforvaltninger, skoleforvaltninger mv. Og et centralt aspekt er i den forbindelse hvordan de forskellige indsatser og tiltag kan kobles så de understøtter hinanden. Det er baggrunden for en række projekter fra blandt andre Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet, som har bedt mig bidrage med viden og perspektiver på hvordan vi bedst kan koble uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssig og socialfaglige indsatser for mennesker med diagnoser eller diagnoselignende udfordringer. Det er også baggrunden for opgaver i en række jobcentre og socialforvaltninger.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk