Inden for grundskolerne står inklusionsopgaven højt på dagsordenen. Og udover de organisatoriske og rammemæssige udfordringer... mangler kendskab til den omfattende viden, tilgange og redskaber som er udviklet indenfor det specialpædagogiske skoleområde. Her trækker jeg i høj grad på min erfaring på gulvet i specialskoleregi, hvor jeg har gået i klasseværelserne sammen med stjernedygtige speciallærere og specialpædagoger, udviklet metoder og redskaber, lavet supervision mv.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk