Ud over de almene skoler så har jeg også en række opgaver på specialskoler. Her handler det oftest om de elever som er ekstra udfordret og som - selv i den specialpædagogiske ramme - skaber store udfordringer. Det gør de ofte på grund af en komplekst samspil mellem en række neurokognitive, sociale og faglige problemstillinger, blandingsdiagnoser mm. Her er der for alvor brug for specialist-kompetencer hvor jeg blandt andet trækker på omfattende viden om neuropsykologi og min erfaring som konsulent i Viso, der håndterer de mest komplekse sociale og specialpædagogiske sager på landsplan. I disse opgaver er der næsten altid behov for at jeg bliver inviteret meget tæt på opgaven, gennem læsning af sagspapirer, supervision og nogle gange også samtaler med den konkrete elev.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk