Efterskolerne har en unik ramme, hvor unge med særlige udfordringer også melder sig ind. Fordi de unge befinder sig i skolemiljøet 24/7 og fordi deres særlige udfordringer ikke holder fri udenfor undervisningslokalet, så møder efterskolerne ofte en række udfordringer, som man ikke nødvendigvis ser i samme form, i andre skoleformer. Det giver fantastiske muligheder for at hjælpe de unge med særlige udfordringer med at håndtere deres udfordringer. Der er stort potentiale i den tættere relationsdannelse mellem elever og lærere, samtidig med at de unge kommer på et tidspunkt, hvor de både kognitivt og identitetsmæssigt er i rivende udvikling. Men det kræver viden om hvad der ligger bag de unges udfordringer for at kunne udfolde efterskolernes potentiale for disse unge. Her trækker jeg i høj grad på mit tætte kendskab til værdigrundlaget og dagligdagen på efterskolerne, og på min erfarng fra tidligere uddannelsesforløb for efterskoler, Efterskoleforeningen og Den frie Lærerskole.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk