Ligesom på specialskoleområdet, så har jeg opgaver på bo- og opholdssteder når de har beboere, som skaber ekstraordinære udfordringer. Det kalder ofte på praksisnær supervision og rådgivning og nogle gange også på psykologsamtaler med de aktuelle beboere. Derudover er jeg nogle gange blevet spurgt om at sammensætte et længere komptence- og metodeudviklingsforløb, hvor vi med afsæt i den konkrete målgruppe og bostedets pædagogiske fundament, laver et samlet forløb, som bygger ovenpå de konkrete tilgange og tilgange. Det kan både være ud fra et behov for at skabe større fælles fodslag, behov for generelt at bygge ovenpå en velfungerende praksis, eller fordi ændringer i målgruppen skaber behov for ny viden og pædagogiske tilgange.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk