Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er har en lang række opgaver omkring udredning, testning, rådgivning, konsultativ bistand mm. Den typiske PPR dækker hele skole- og institutionsområdet i hele kommunen og har derfor - naturligt nok - en vis generalist-profil. I den sammenhæng kan der nogen gange være behov for at inddrage specialistkompetencer i PPR´s faglige kompetenceudvikling. Det kan enten dreje sig om specialistviden omkring forskellige funktionsproblematikker og diagnoser. Eller det kan dreje sig om nærmere indsigt i pædagogiske og psykologiske redskaber, både med hensyn til intervention og udredning/assessment. Endelig så kan der - i kraft af den konsultative funktion - være behov for en fælles og kvalificeret metodisk og vidensmæssig platform for det konsultative arbejde.

... Feuerstein, konsultative metoder, specifik viden om neuropsykologiske problemstillinger, diagnoser, neuroplasticitet mv.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk