Det er ikke kun i det konkrete pædagogiske arbejde, at forøget fokus og italesættelse af diagnoser skaber udfordringer. Det stiller også en række udfordringer og spørgsmål til den mere overordnede pædagogiske tilgang, organisering af ressourcemæssige, organisatoriske og personalemæssige forhold. I hvilken grad og på hvilke måder skal man forfølge den tænkning, som ligger bag den øgede individualisering og problemfokusering - og i hvilket omfang skal man søge andre forståelsesmåder? Hvordan organiseres arbejdet bedst muligt? Hvilke kompetencekrav følger med ændringer i målgrupper - og hvordan spiller det sammen med de overordnede pædagogiske, politiske og økonomiske udviklingstendenser. Hvordan kan inklusionstænkningens potentialer udnyttes konstruktivt uden væsentlig tab af kvalitet og viden? Og hvad ved vi egentlig forskningsmæssigt om nødvendige forudsætninger for vellykket inklusion? Og hvordan er denne viden samstemmende - eller i modsætning til - almenpædagogiske forskningsresultater?

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk