I mange arbejdssammenhænge er ansat interne vejledere, konsulenter eller koordinatorer. De udfylder en række koordinerende, rådgivende og konsultative funktioner som på nogle måder lapper over med ledelses- og specialistrelaterede opgaver. Det kræver derfor særlig viden - både om de vidensfelter og problemstillinger som opstår i det daglige arbejde - men også viden og kompetencer i forhold til den ofte komplekse rolle som de selv spiller.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk