Mennesker med Gua eller komplekse autisme-tilstande hvor der er sammenfald at flere diagnoser, betragtes ofte ud fra en autisme-tilgang. Men når man møder professionelle som har erfaring i arbejdet med disse personer, beskriver de ofte, at de møder mange særlige specialpædagogiske udfordringer, som de ikke så tit ser hos elever med klassiske autisme-spektrumsforstyrrelser. Ofte har de også svært ved at se klare autisme-lignende træk hos disse børn/unge. Men på hvilke måder adskiller Gua-problematikkerne fra det øvrige autisme-spektrum? På hvilke områder har GUA-eleven behov for at blive mødt anderledes pædagogisk og undervisningsmæssigt end elever med andre autisme-problematikker? Og hvilke værktøjer og redskaber skal man som professionel have i sin værktøjskasse i forhold til denne målgruppe?

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk