På kurset får du viden om udviklingsforstyrrelser som fx ADHD og Aspergers syndrom, forståelse for de vanskeligheder, som kan opstå i undervisningen af denne målgruppe og målrettede redskaber til den pædagogiske og undervisningsmæssige indsats i forhold til disse unge. Denne viden vil give dig et bedre grundlag for at kunne identficere de særlige udfordringer, som de diagnoserelaterede udfordringer kan indebære. Du vil blive præsenteret for forskellige bud på hvordan vi skal forstå og arbejde med inklusion den aktuelle forskningbaserede viden om, hvad der skal til for at understøtte inklusion.

Fokus vil være på unge med neuropsykologisk funderede udviklingsforstyrrelser og dække diagnoserne: ADHD, Aspergers syndrom, andre autisme-spektrum-forstyrrelser, Tourettes syndrom, andre blandede udviklingsforstyrrelser og specifikke neuropsykologiske problemstillinger.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk