Inklusionsopgaven er for alvor landet i grundskolen. Og en stor del af de børn og unge, der er bestræbelser på at inkludere, har diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller kognitive  dviklingsforstyrrelser. Inklusion af disse børn og unge kræver viden om de særlige funktionsudfordringer, de kan være præget af, og kendskab til det brede spektrum af specialpædagogiske værktøjer og redskaber, som med fordel kan bringes i spil i  klasselokalet og undervisningen. Samtidig er det vigtigt at have en reflekteret forståelse af, hvad inklusionsorienteret praksis er, og kendskab til den forskningsmæssige viden, vi har om inklusion. Det er fx viden om følgende spørgsmål: Hvilke betingelser skal være til stede for, at inklusion har de bedste odds? Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Er der situationer, hvor inklusionsperspektivet ikke er optimalt? Og hvordan kan man arbejde professionelt med gradvist styret inklusion?

Kurset giver dig viden om udviklingsforstyrrelser og de udfordringer og vanskeligheder, som ofte ses ved diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser m.fl. Du får viden om specialpædagogiske redskaber og tilgange, som kan understøtte inklusion, og du får et afsæt for at forholde dig reflekteret til, hvad inklusion egentlig indebærer og kræver af dig som fagperson, af skolen som ramme og af eleven selv. Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Deltagerne opfordres til at bringe udfordringer og problemstillinger fra egen praksis med sig ind i kursets læringsrum.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk