Kurset henvender sig til pædagogisk personale, der arbejder med at understøtte inklusion. Målet med kurset er at give et solidt fundament for at forstå den komplekse vejlederopgave, man står med som intern vejleder i egen organisation, og få inspiration til konkrete redskaber og tilgange, som er relevante i vejledningsarbejdet.

Inklusionsopgaven er for alvor landet i grundskolen. Mange steder forsøger man at løfte opgaven gennem brug af interne vejledere og rådgivere, der har til opgave at vejlede og rådgive de øvrige læreres inklusionsrettede arbejde og løse problemer i forbindelse med inklusionsopgaven. Som intern vejleder indebærer arbejdsopgaven stor kompleksitet. Der kræves derfor et stærkt analytisk, organisatorisk og procesmæssigt perspektiv for ikke at fare vild i roller, relationer, udfordringer og dagsordener. Man arbejder oftei komplekse spændingsfelter mellem ledelse, faglig ekspertise og kollegiale relationer – og i felter præget af mange forskellige perspektiver, interesser og dagsordener. Opgaverne er mange og spændende, samtidig med at de kalder på  faglig professionalisme og kvalificering – både analytisk og kommunikativt.

På kurset vil du få et solidt fundament for at forstå den komplekse vejlederopgave, man står med som intern vejleder i egen organisation, og få inspiration til konkrete redskaber og tilgange, som er relevante i vejledningsarbejdet.
 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk