Kurset henvender sig til socialrådgivere, vejledere, jobkonsulenter og andre hvor samtaler, vejledning og møder indgår som en del af deres praksis i forhold til at hjælpe udviklingsforstyrrede unge videre. På kurset vil du få et solidt afsæt for at tilrettelægge og gennemføre samtaler og møder med unge med diagnoser som adhd, aspergers og andre udviklingsforstyrrelser. Du vil få viden om deres særlige udfordringer, perspektiver på matchning i forhold til fremtidigt uddannelse og arbejde, og redskaber til at håndtere de særlige kommunikative udfordringer som kan opstå i samtalen.

I arbejdet med unge med udviklingsforstyrrelser indgår samtaler, vejledning og møder som en naturlig del af arbejdet med at hjælpe disse unge videre på deres vej i livet. Men unge med adhd, aspergers eller andre autismespektrumsforstyrrelser har særlige forudsætninger for kommunikation og for at indgå i uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Ikke sjældent kan man opleve at de unges udfordringer også udgør er en barriere for samtaler, som skal hjælpe dem med at overkomme deres særlige udfordringer! Det kræver  derfor i dobbelt forstand viden: Vi skal både have viden om deres særlige udfordringer, og betydningen for deres muligheder uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og mht. selvstændig livsførelse. Og samtidig skal vi vide hvilke kommunikative udfordringer vi kan opleve i den hjælpende dialog, og hvordan vi samtalemæssigt bedst imødekommer dem.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk