FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Det er ofte afgørende at personer og miljøet omkring personen med neurokognitive udviklingsforstyrrelser har en forståelse af grundlaget for de særlige udfordringer. Derfor kan rådgivning af familien, det primære netværk og fagpersoner være helt central for at styrke livskvalitet, relationer, relevant tilpasning af miljø med hensyn til krav, kompensering og støtte, kommunikation mm.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk