FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Jeg yder supervision i en lang række sammenhænge, primært i form af længerevarende supervisionsforløb hvor fokus, indhold og form aftales... Men ogs i form af ad hoc supervision når bosteder eller specialskoler står med konkrete og specifikke udfordringer....

Eksempler på områder hvor jeg superviserer:

Gruppesupervision til socialrådgivere

Bosteder

STX

mv.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk