FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Vi ved i dag at hjernen er meget mere dynamisk og modificerbar end man tidligere har troet. I hjerneforskningen kaldes det for neuroplasticitet. Og vi ved at de fleste mennesker har mulighed for at udvikle konkrete strategier, som kan kompensere for nogle af deres centrale udfordringer. Det er derfor ofte meningsfuldt at se på udviklingsforstyrrelser og udviklingsforsinkelser ud fra et træningsperspektiv, hvor vi målrettet arbejder på at forbedre personens forudsætninger for at håndtere sine udfordringer - også når man har udviklingsforstyrrelser eller udviklingsforsinkelser. Jeg arbejder med og rådgiver om forskellige træningsmetoder hvor man målrettet kan træne disse forudsætninger, strategier og kognitive færdigheder. Jeg arbejder kun med metoder hvor der er er foregår systematisk forskning i træningseffekten, og hvor træningstilgangen bygger på en anerkendt teoretisk forståelse af, hvad træningen gør.

Neurofeedback

En af de metoder jeg benytter er en hjernetræningsmetode, som baserer sig på eeg. Det kaldes neurofeedback og er en metode, som er udviklet i 1970-erne og som der har været omfattende effektforskning omkring. I neurofeedback placeres en eller flere sensorer på hovedet, og gennem visuel eller auditiv feedback fra en computer, har personen mulighed for at træne sin hjernes aktivitet i den retning, der er brug for. Nogle af de problemfelter som man ofte forsøger at håndtere gennem neurofeedback er: Adhd, angst, stress, søvnforstyrrelser, smertetilstande, autismespektrumsforstyrrelser og indlæringsproblemer. Derudover bruges metoden også hyppigt til at træne mentale færdigheder og tilstande - også hos personer uden specifikke problemer. Det anvendes blandt i forhold til træning af: Meditative tilstande, opmærksomhed, koncentration, arbejdshukommelse, mental afspænding og mental fleksibilitet.

 Computer-baserede træningskoncepter

Der er udviklet en række forskellige træningsmetoder som udnytter den mulighed for systematisk, intensiv og individuelt tilpasset træning, som den teknologiske udvikling har muliggjort. Selvom man i princippet ofte selv blot kan gå i gang med nogle af de mange træningsapps og -programmer som er tilgængelige på markedet, så er det som regel meget relevant at få skruet et individuelt træningsprogram sammen på en måde, som er individuelt tilpasset ens særlige udfordringer, og som baserer sig på viden om hvad der kan trænes og hvordan træningen skal tilrettelægges for at give effekt.

Kognitiv træning ved brug Feuerstein-metoder

En af de tilgange som først i den seneste tid er ved at vinde indpas i Danmark, bygger på en meget mere dynamisk forståelse af kognitive færdigheder, intelligens og begavelse, end man traditionelt forstår disse ting ud fra. Tilgangen er udviklet af Reuven Feuerstein og indeholder måde et omfattende træningsmateriale, et dynamisk testredskab og en omfattende og veludviklet forståelse af hvordan man gennem særlige principper for træning, kommunikation og interaktion, kan udvikle de kognitive færdigheder som ligger til grund for mangelfuldt udviklet intelligens og andre mentale færdigheder.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk