FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Jeg afholder en række åbne kurser, som er beskrevet under Aktuelt. Men langt de fleste af mine aktiviteter for fagfolk afholdes på arbejdspladsen, og skræddersys ud fra de konkrete mål, behov, deltagere, forudsætninger og rammer.

Mine tilbud til private eller personer på skoler, bosteder mv. er ofte kombineret enten med rådgivning til fagfolk eller forældre omkring det barn/den unge, som indsatsen er rettet mod. Som oftest foregår aktiviteterne derfor også i hjemmet, på skolen/bostedet eller lignende. Jeg har derfor heller ikke en fast klinik. De fleste personer som jeg bliver bedt om en direkte indsats i forhold til, har også ofte behov for at være i kendte omgivelser.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk