Er børn mere sårbare end for 20 år siden?

af Simon Wilbrandt

Er børn mere sårbare end for 20 år siden?

Jeg har ikke svaret, men en supervision jeg havde i går viser et dilemma og en anden forklaring.

1) Dilemmaet

Specialskolen som jeg havde supervision med sender færre børn tilbage i almenskolen, fordi de oplever at børnene har det sværere end tidligere.

I almenskolen oplever man et større pres, bl.a. pga et større antal børn, som ville have glæde af en specialskoleplads. Det giver en ramme, som er mindre klar til at tage imod børn fra en specialskole.

Så flere børn med specialbehov gør, at vi får færre børn med specialbehov tilbage i almenskolen.

Så hvad vægter højest? At børn først kommer tilbage, når de er klar, eller at den med de største udfordringer nu og her altid skal prioriteres?

2) Den mulige forklaring

Situationen bliver altså, at man både på special- og almenområdet oplever en børnegruppe der kræver mere. Og det giver en ramme, som er sværere for børn at være i, og hvor flere vil blive voldsomt udfordret.

Børn som mistrives –> Rammens krav stiger –> Flere børn som mistrives

3) Hvordan bryder vi ud af spiralen?

Jeg har ikke svaret. Men der er flere undersøgelser, der viser at investeringer i børns trivsel kommer mange gange igen. Så måske der er noget der?

Leave a Reply