Den Kognitive Færdighedsmodel™

Børns udvikling er fantastisk og sker ofte helt af sig selv, hvis bare vi giver barnet tid og omsorg. Men nogle børn har brug for lidt ekstra støtte fra omverden for at udvikle de kognitive færdigheder, som er centrale for at lykkes både som barn og voksen.

Det kan vi heldigvis give dem, men det kræver: at vi kender de kognitive færdigheder, at vi kan spotte dem hos børn omkring og, og at vi ved hvordan man hjælper udviklingen på vej.

Hvad er KFM

Det er virkelig vigtigt at se bagom barnets adfærd. For samme adfærd kan have forskellige årsager, og årsagerne er typisk færdigheder barnet endnu ikke har.

Den Kognitive Færdighedsmodel er en intuitiv og dybdegående måde at forstå børns kognitive færdigheder. Kognitive færdigheder er fx dem vi bruger til at styre vores fokus, stoppe os selv og sætte os i andres sted. Det er altså helt universelle færdigheder, som er vigtige for alle børn – både i dag, for 100 år siden og om 100 år.

Formålet med modellen er at skabe en logisk struktur og et sprog for børns udvikling af kognitive færdigheder. For kun med sådan et sprog kan vi i fællesskab arbejde bevidst med at udvikle de universelle færdigheder hos børnene.

Pædagogisk anvendelighed i fokus

Den Kognitive Færdighedsmodel er skabt ud fra at skulle spille nemt sammen med praksis, men uden at gå på kompromis med det teoretiske grundlag den står på. Det komplekse teoretiske grundlag vil man straks få øje på i modellens opbygning med 69 færdigheder og deres 19 overordnede færdigheder.

For de fleste er det inspirerende at se alle færdighederne i en struktureret ramme, men det kan også være overvældende. Derfor følger der med modellen en række redskaber til, hvordan man bruger modellen i forskellige situationer, hvordan man forstår de enkelte færdigheder og hvordan man taler med børn om færdighederne.

Fokus på anvendelighed vil man også få øje på andre steder. For på trods af et kognitivt fokus indgår der i modellen også et mere følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt lag. For i den pædagogiske virkelighed støder man ofte på børn der har brug for at arbejde både kognitivt og følelsesmæssigt, så det skal modellen naturligvis afspejle. 

Modellens redskaber

Den Kognitive Færdighedsmodel™ er en praksismodel. Det vil sige, at den hjælper os hele vejen fra forståelse til “hvad gør vi?”. Og der er mange opgaver, som vi løser bedst med noget at støtte os til.

Det kunne fx være at se bagom barnets adfærd. Det er nemmere sagt end gjort, så har kan Det Kognitive Vurderingsredskab hjælpe os. Derudover giver modellen redskaber til at sætte mål – både for støtte og udvikling, redskaber til at udvælge det konkrete tiltag – hvor, hvad og hvem gør det?

Og så spiller modellen sammen med Den Kognitive Læringskuffert™, som også har et redskab til at få det maksimale ud af læringsaktiviteter.

Det Kognitive Vurderingsredskab
Hvad er et barns styrker og svagheder? Vi har ideer om det, men det er stadig svært at svare på. Dette redskab guider refleksionen med en række spørgsmål, så det bliver nemmere at nå frem til.
Det Kognitive Interventionsredskab
Et barn råber tit af andre, og vi bliver nødt til at gøre noget. Men vi kan ikke bare sætte et mål om, at barnet ikke skal råbe. Vi må kende årsagen og afdække muligheder. Dette redskab når fra udfordring til intervention i 5 skridt.
Det Kognitive Samarbejdsredskab
Der er altid mange voksne omkring et barn. Og det betyder stort potentiale, men også krav til samarbejde. Dette redskab er ikke noget særligt. Men det giver en nem måde at undersøge, hvilke udviklingspotentialer der er og hvem der kan gøre hvad.
Aktivitetsanalysen
Uno er et fantastisk spil. Men for nogen er det for svært - for andre for nemt. Men Uno kan spilles på 100 forskellige måde og dermed kan vi tilpasse det både i sværhedsgrad, men også ift hvad vi gerne vil arbejde med hos et barn.
Previous slide
Next slide

Samarbejde

Den Kognitive Færdighedsmodel er formet af den virkelighed den skal bruges i. Lærere, pædagoger og skoleledere fra både almen- og specialområdet har evalueret, testet og givet feedback. Den proces har varet flere år og givet anledning til mange justeringer – både store og små.

I den store afdeling er mange af de redskaber der følger med til modellen blevet til, fordi flere lærere og pædagoger har stået i et klasseværelse eller siddet med en elevplan og manglet redskabet for at kunne føre modellens teoretiske viden helt ud hvor den når barnet.

Og i den mindre, men meget vigtige, afdeling er navne på færdigheder, forklaringer og farver ændret, så det blev nemmere at forstå og anvende.

Om os

Modellen er udviklet af os – Jens og Simon Wilbrandt. Vi er to psykologer med ekspertise inden for specialpædagogik, neuropsykologi og børns trivsel og udvikling. Vi arbejder bredt på børneområdet, men har særlig erfaring med børn med indlærings- og udviklingsudfordringer, fx autisme og ADHD.

I vores arbejde med skoler, dagtilbud og bosteder afholder vi kurser, foredrag, supervision og forældrerådgivning. Derudover bruger vi en del tid på udviklingsarbejde og anden kompetenceudvikling, fx med Den Kognitive Færdighedsmodel, Den Kognitive Læringskuffert og podcasten ’Forunderlige Børn’.

Ude i virkeligheden

Det siger folk om modellen

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet samt trafikmåling og brugermåling for at optimere vores website og levere den bedst mulige service og brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle cookies fra vores hjemmeside.