😮 Du er nu nummer… 36… i køen 😮


2 timers kø til akuttelefonen. Det er hvad man kunne se frem til denne juleaften. Med sådan en kø kan man så tillade sig at kalde det en “akuttelefon”?

Heldigvis er juleaften en undtagelse. Men vi har andre lange køer i samfundet, som er lange året rundt!

Kan man tillade sig at kalde det “Gratis psykologhjælp til unge”, hvis der i februar lukkes for hjælpen, fordi efterspørgslen er for høj?

Og er der gratis specialskoletilbud i samfundet, hvis der er flere børn end der er pladser, så man skal køres i taxa næsten en time hver vej og tit ender på en skole, som ikke er specialiseret i de udfordringer man har?

Eller har samfundet en gratis instans til at hjælpe børn med udfordringer i skolen, når PPR mange steder ikke kan følge med, og der fx både er lang kø til udredning og interventionsforløb som Cool Kids?


Vi har nogle vigtige diskussioner foran os, for køerne i vores samfund bliver kun længere. Vi bliver nødt til at være ærlige omkring, når samfundet ikke kan leve op til kravene. Det virker på en måde barnligt, at politikere står og insisterer på, at have indført gratis psykologhjælp til unge, når køen er så lang at selv ventelisten bliver lukket ned. Og når de unge ikke kan få hjælpen før de er blevet voksne. 😔

#erderenvoksentilstede

Leave a Reply