Elevplanens 4 dilemmaer 📝❓

af Simon Wilbrandt

Jeg støder på mange skoler og mange holdninger til elevplaner. Det er sjældent jeg møder en leder der synes de har knækket koden til den gode elevplan fuldstændig. Og det har jeg heller ikke, men her er 4 vigtige spørgsmål og mit bedste bud på svaret:

👥 Hvem er elevplanen til for?

📝 Hvordan beskriver vi eleven?

🤔 Må man være subjektiv?

🧠 Hvordan kan elevplanen kvalificere arbejdet?

1) Elevplanen bliver ofte et dokument som skal kunne læses af PPR, forældre, ledelse, os selv og måske endda eleven. Og i praksis så bliver det aldrig helt godt. Så mit bud er primært at gøre elevplanen til et internt arbejdsredskab. Og så må man til tasterne igen, hvis sagsbehandler eller en forælder har brug for noget udover💼

2) Sprog skaber virkelighed. Det former vores syn på eleven, og så er vi jo ikke de eneste der læser den. Der er for meget at skrive her, så det bliver et opslag for sig selv. Men kort sagt kan den samme elev beskrives på 100 forskellige måder. Beskriver man det eleven kan, eller ikke kan. Det eleven har lært eller skal lære. De rammer eleven har brug for eller de situationer hvor rammen ikke virker? 🗣️

3) Hvis man går med på tanken om, at elevplanen primært er for vores skyld – et arbejdsredskab som skal hjælpe os til at lykkes. Ja, så skal der naturligvis være plads til det subjektive. Vores faglige vurderinger, vores hypoteser og vores bud på hvad eleven har brug for. Det er holdt op imod en elevplan, hvor alt skal kunne ses og måles, fordi man skal kunne stå på mål for det over for andre. 📊

Det er ikke ligegyldigt om du beskriver elevens udviklingsproces, svagheder eller styrker

4) Hvis en elevplansproces skal gøre os klogere, så kræver det især 2 ting. Refleksion og inspiration. Refleksion er nemmest. Det kræver blot fælles tid til at lave elevplanen. Inspiration er sværere. Der skal komme noget udefra som skubber lidt til hvordan vi tænker i hverdagen. Typisk kommer det udelukkende fra elevplansskabelonen, men det er sjældent nok. Til dette punkt vil jeg reklamere lidt for Den Kognitive Færdighedsmodel™, som i sig selv kan kaste et lidt anderledes lys på processen. Men der følger også et Elevplansredskab med. Her får man en række udsagn, som guider refleksion omkring elev, rammer og næste skridt.

 

Jeg har arbejdet sammen med flere skoler om enten at justere i selve elevplanen eller i processen omkring den. Hvis det lyder spændende, så ræk ud! 🤝

Leave a Reply