Læringsterapi - hvad er det?!

af Jens Wilbrandt

Det som ses på billedet her kan ligne lektielæsning, men er i virkeligheden et målrettet og fokuseret arbejde rettet mod at udvikle de grundlæggende læringsfærdigheder!
 
 
Vi er vant til at tænke terapeutisk når det handler om følelsesmæssige og relationelle problemstillinger. Men når det er udfordringer omkring opmærksomhed, logisk tænkning og intellektuelle færdigheder er vi ofte tilbøjelige til bare at betragte det som forudsætninger vi ikke kan ændre på. Men hvis vi forstår de mikroprocesser som er på spil i kognition, så kan vi faktisk ofte skabe markant udvikling som grundlæggende kan ændre fremtidige muligheder. Hvad enten vi kalder det kognitiv remediering, rehabilitering, medieret læring, kognitiv træning eller læringsterapi!
 
Det er fokus på vores kommende kursus, som både giver viden, færdigheder og peger på materialer som kan bruges til at styrke kognitiv udvikling!

"Når et barn har vanskeligheder, skal vi kun ikke hjælpe med opgaven - men identificere og udvikle barnets forudsætninger for fremtidige opgaver”

På engelsk har vi et begreb som hedder “Cognitive Education”. Begrebet dækker over et arbejde som er rettet mod at udvikle grundlæggende tænkefærdigheder. Når man forfølger dette mål, bliver man samtidig klar over hvor kompleks vores tænkning er. Den involverer et væld af forskellige processer der fungerer som små tandhjul der spiller sammen. Og hvis blot ét af tandhjulene ikke kører ordentligt, kan det have betydning for hele tænkningen.

Lad os tage et eksempel: For at kunne tænke over konsekvenser af ens egen handling og vælge hvad vi vil gøre i en situation, skal vi både aktivere grundig informationsindsamling, og kunne forskyde os mentalt i tid og rum for at overveje hvordan situation kan se ud om 5, 10, 15 minutter eller om 1 dag/uge/år. Samtidig skal vi aktivere hypotetisk tænkning hvor vi forestiller os forskellige muligheder, og årsag-virknings-tænkning, for at forstå hvordan en handling kan føre til andre ting. Samtidig vil vi ofte have brug for at aktivere perspektivtagen for at overveje hvordan andre vil opleve og reagere på ens handling. Ønsker man at opnå noget bestemt, vil man også aktivere planlægning og målstyring. En forudsætning for overhovedet at kunne gennemføre ovenstående processer er, at man først aktiverer sin selvregulering og basale impulshæmning, så man ikke bare gør det første som falder en ind.

Hvis du synes tilgangen lyder spændende, så vil du sandsynligvis både være interesseret i Den Kognitive Færdighedsmodel (som giver dig en forståelse for alle de forskellige kognitive funktioner), vores Kognitive Materialekuffert (som giver dig konkrete materialer og vejledninger til hvordan man kan udvikle de forskellige færdigheder), og vores kursus hvor du introduceres til hele forståelsen og hvordan den kan bruges i praksis.

Leave a Reply