“PÅ 2 MINUTTER” – BØRN OG UNGES VELFÆRD OG TRIVSEL
– fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 2022

Læser man avisoverskrifter handler denne rapport om unges dalende fysiske samvær, men de 238 sider beskriver langt mere end det. Her kommer de vigtigste opmærksomhedspointer for os som forælder, samfund og ven:

💰Antallet af børn som lever i fattige familier er stigende, og data er endda indsamlet før krigen i Ukraine. Rapporten bekræfter samtidig hvad andre rapporter har fundet – at økonomi og forældres uddannelse er den vigtigste risikofaktor i alt fra kriminalitet og sundhed til trivsel

😴 Forskellen på sovetid og sengetid stiger pga mere brug af skærm tæt på sengetid. Udviklingen er at flere unge ikke får den anbefalede søvn og særligt dem, som har et højt skærmbrug. Meget af det vi bruger skærme til har ligheder med afhængighed, så det kan nemt tage magten fra vores børn – også ved sengetid.

🏫 Vores skolesystem er under pres og vi mister tilliden. Flere vælger folkeskolen fra og vælger privatskole, og der skiftes ofte skole. Mistrivsel er i stigende grad årsagen til skoleskift frem for praktiske årsager.

🤝Sociale relationer – afsnittet som stjal overskrifterne. Rapporten beskriver et markant fald i fysisk samvær. Lad os dykke ned under isbjerget. Fysisk samvær daler, men socialt samvær stiger. Rapporten beskriver også, at fortroligheden mellem de unges venner er stabil på trods af faldet. Og eksperter på området siger, at man ikke alene på baggrund af disse tal skal være bekymret – udover den forværrede fysiske sundhed, der følger med.

🧑‍⚕️Vores børns sundhed daler generelt på vej mod ungdom. Det gælder fx ift varieret kost, tandbørstning, rygning og alkohol. Der sker et særligt spring, når den unge flytter hjemmefra. Desuden er der på tværs af alder og køn øget skærmforbrug og dalende motion. Vi har brug for aktivt at tilvælge fysisk sundhed, fordi mange hverken støder på det på arbejde eller i fritidsinteresser.

⚖️ Men hvordan vurderer vores børn selv deres liv? Generelt vurderer de deres helbred som dårligere end tidligere. Det gælder også når de bliver spurgt ind til skoleglæde. Børn og unges sundhed får meget negativ opmærksomhed, og det kan nemt smitte af på deres selvforståelse. Vi skal passe på, at det ikke bliver en selvopfyldende profeti, samtidig med at området har behov for offentligt fokus – som denne rapport tydeligt viser.

Tak til VIVE for en meget grundig fremlæggelse af situationen. Tak for at du læser med.

Uddybende spørgsmål, kommentarer og feedback er mere end velkomne! 👋👋

Leave a Reply