“PÅ 2 MINUTTER” – BØRNS SUNDHED OG UDVIKLING

Dette bliver det første opslag i en serie af opslag – Børns sundhed ‘På 2 minutter’ – til dig med interesse for børn og unges mentale sundhed og udvikling. Formålet er at give korte, præcise opsummeringer af relevante bøger og artikler om børn og unges sundhed og udvikling. Det primære fokus er som altid på konkret praksis og hverdag!

#1 VIVE’s rapport om inklusion og segregering – ‘På 2 minutter’

VIVE’s artikel om effekten af inklusion vs segregering ligner i overskriften nogle skråsikre resultater, men læser man dybere bliver det tydeligt, at vi desværre ikke er blevet meget klogere. Kort fortalt:

1) Der var en række udfordringer med data: lav kvalitet, svære at sammenligne og kun få af dem. Derfor er selve artiklen meget forsigtig i konklusionerne.

2) Konklusionen er, at de ikke kan finde en forskel i akademisk performance, socioemotionel udvikling og trivsel for de børn som inkluderes og segregeres (dog en lille fordel til inklusion, men for lille til at tage den seriøst)

3) Artiklens primære konklusion er, at vi ikke har god nok data, så de anbefaler, at når vi står med et barn foran os, er det bedste at vælge tilbud til barnet ud fra vurderingen af det enkelte barn og de forskellige mulige uddannelsestilbud – ikke generelle retningslinjer fra forskningen.

De 4 skarpe, som artiklen desværre ikke får med:

1) Hvordan påvirker inklusion mon de andre børn og unges læring i inklusionstilbud?

2) Der er et naturligt bias i, at jo værre man har det desto større sandsynlighed for segregering. Så vi må forvente, at dem som inkluderes har bedre resultater i forskning som denne (dette nævnes kort i artiklen)

3) Med fare for at bevæge mig for langt væk fra hovedformålet – hverdag og praksis, så taler vi om politiske beslutninger. Det betyder, at vi bliver nødt til at undersøge læring og trivsel per krone brugt. For hvis inklusion er billigere, så vil “ingen forskel” i sig selv være en succes

4) For at artiklen får nok data er alle målgrupper blandet sammen. På det her område svarer det lidt til at blande alle farver maling sammen. Vi starter med nogle helt forskellige og ender med én farve, som ikke ligner nogen af dem vi startede ud med – One size fits noone.


Spændende artikel. Den fortæller os lidt, men mest af alt fortæller den os, hvor komplekst feltet er, og at vi må stole på vores faglige eksperter på området og lytte til børnene 😊 Spørgsmål til artiklen er velkommen i kommentarerne.

Link til den fulde artikel: https://lnkd.in/diz-Q9Ma

Leave a Reply