12.-13. sept. 2024:
Styrk dit barns kognitive udvikling

– med Den Kognitive Færdighedsmodel

Tidspunkt: 12. sept. kl 10.00 – 13. sept. kl 15.30

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 

Pris: 5000 kr. (hertil skal lægges 25 % moms, for offentlige og momsregisterede deltagere)

Få helt konkrete medtoder til at arbejde med dit barns udvikling og trivsel med Den Kognitive Færdighedsmodel – KFM. En model som har til formål at gøre det nemmere at blive klog på 1) børns kognitive færdigheder, 2) de kognitive krav som situationer og opgaver stiller børn overfor, og 3) ens egen rolle i læringssituationen.

Kurset vil give dig praksisnære redskaber til:

 • Hvordan man kan identificere og arbejde ud fra barnets kognitive styrker og udfordringer
 • Hvordan man får en nuanceret forståelse af børns adfærd og situationers krav
 • Hvordan du kan se bagom barnets udfordrende adfærd og medtænke situationen
 • Hvordan du helt konkret kan arbejde i dagligdagen ud fra denne tilgang

 

Målgruppe

Kurset er særligt rettet mod forældre der har brug for inspiration til at udvikle sit barn uden for normalområdet, men giver også mening for andre som er nysgerrige på børns udvikling og trivsel. Kurset kræver ikke forudgående viden om neuropsykologi og neuropædagogik.

Et eksempel…

Når William i 3. klasse skubber sin bog på gulvet og stormer ud af klassen, kan man blive fristet til at tro, at man kender årsagen. Men der kan være mange årsager. Måske følte han sig ikke god nok, da tre opgaver i træk var svære og det i øvrigt var sådan hver eneste gang i matematik. Men det kunne også være fordi hans hypersensitivitet over for nogle lyde blev aktiveret af støj fra sidekammeraten. Eller måske var det dagens store krav til opmærksomhed og koncentration, som her klokken 13 blev for meget for William, selvom han snildt ville kunne løse opgaverne, hvis han havde fået dem kl 9.

Vi må være nysgerrige og undersøgende, hvis vi skal forstå William og have en forståelse for de underliggende faktorer som er på spil.

Oplaeg_fremad

Fra adfærd til en dybere forståelse

Arbejdet med børn er i dag ofte præget af et adfærdsfokus. Der er adfærd vi ikke ønsker, som vi arbejder for at aflære barnet. Og der er adfærd som vi ville ønske barnet lærte og udførte. Men adfærd fortæller i sig selv ikke meget, om barnets tanker, kognitive forudsætninger og følelser. Som vi så hos William kan den samme adfærd have helt forskellige årsager. Og hvis vi primært fokuserer på adfærd, risikerer vi at misse nuancer og læringspotentiale, så vi kommer til at tilbyde børn de forkerte udfordringer og et miljø, der kunne være bedre.

Den Kognitive Færdighedsmodel er en intuitiv og dybdegående måde at forstå børn og voksnes kognitive færdigheder. Modellen opdeler færdighederne i grupper, som intuitivt passer sammen, og strukturerer dem i den rækkefølge, som de kommer i spil, når barnet stilles overfor en krævende situation – i skolen, derhjemme eller sammen med kammeraterne. Læs mere uddybende om modellen til slut.

Formål med kurset

At deltagerne bliver kloge på:

 • Hvordan man får et sprog for barnets kognitive, sociale og personlige færdigheder
 • Hvordan man får en nuanceret forståelse af børns adfærd og situationers krav
 • Hvordan du kan se bagom barnets udfordrende adfærd og medtænke situationen
 • Hvordan du helt konkret kan arbejde i dagligdagen ud fra denne tilgang
 • Redskaber til at sætte mål og justere situationers krav
 • Den Kognitive Færdighedsmodel – og hvordan den er fundament for en dybere forståelse af børn
 • Kurset vil indeholde en vekselvirkning mellem teoretisk oplæg, grupperefleksion og learning-by-doing.

 

Praktiske forhold

Tidspunkt: 12.-13. september 2024 (12. september 10:00-16:30 og 13. september 9:00-15:30).

Sted: Kurset afholdes centralt i Odense med lettilgængelig offentlig transport fra både Odense Banegård: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (https://goo.gl/maps/tbYrJUAhJTTWUaft5)

Pris: 5000 kr. (hertil skal lægges 25 % moms, for offentlige og momsregisterede deltagere)

Materialet: Den Kognitive Læringskuffert

På kurset vil du blive introduceret til Den Kognitive Læringskuffert, som indeholder en lang række lærings-spil og -aktiviteter. De er udvalgt og sammensat så de tilsammen gør det muligt at arbejde med alle kognitive funktioner i Den Kognitive Færdighedsmodel. Til hver aktivitet er der letforståelige vejledninger, som forklarer, hvordan man får maksimalt udbytte af materialet. Så kan man umiddelbart efter kurset gå hjem og gå i gang med målrettede læringsaktiviteter. Kufferten kan købes både før, under og efter kurset, men man kan sagtens få fuldt udbytte af kurset uden den.

Kursusudbyder og undervisere
Kurset udbydes af Neuroguide, og undervisningen varetages af Simon Wilbrandt og Jens Wilbrandt, som begge er gennemgående undervisere alle dage.

Simon Wilbrandt er psykolog og han har udviklet en lang række spil- og læringsaktiviteter bl.a. for Dansk Skoleskak. Simon er uddannet indenfor medieret læring, neuropædagogik og interventioner for børn med særlige behov. Simon har i flere år afholdt kurser, oplæg og undervisning hvor han møder deltagerne i øjenhøjde og aktiverer dem, så der er ikke fare for at falde i søvn.

 

Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog og specialkonsulent og har specialiseret sig i udviklingsorienterede specialpædagogiske tilgange og metoder i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han er certificeret i dynamisk assessment, som indebærer en systematisk afdækning af udviklingspotentialer. Han har omfattende erfaring med træning og rådgivning af træning.

Mere om Den Kognitive Færdighedsmodel

Den Kognitive Færdighedsmodel har tre hovedformål.

 1. At sikre et fokus på både adfærd, tanker og følelser, så vi kan forstå hele barnet og forstå årsagen bag barnets adfærd.
 2. At være en model skabt for underviseren, pædagogen, forælderen eller psykologen. Modellen er nem at forstå og både i sprog og fokus peger den i retning af, hvad vi kan gøre, frem for blot at beskrive barnet.
 3. At bevare den kompleksitet som er nødvendig for ikke at oversimplificere neuropsykologi, børn eller den pædagogiske opgave

Der er mange modeller for at forstå menneskers indre liv, men det unikke ved Den Kognitive Færdighedsmodel er altså, at den retter sig så langt mod praksis som muligt uden at oversimplificere barnets kognition. Der er derfor ikke langt fra modellen og til at skrive en relevant elevplan eller kognitiv målsætning, til at vælge det næste træningsmateriale, eller blot til at fange de læringspotentialer der er overalt i hverdagen og forfølge dem.

Den Kognitive Færdighedsmodel er bygget op ud fra den omfattende psykologiske viden om børns udvikling, intelligens og sociale forståelse. Derudover er den inspireret af Vygotsky, Feuerstein og andre som har inddelt kognition i mikrokognitive funktioner, som fx opmærksomhedsstyring, selvregulering, arbejdshukommelse, impulsivitet og læringstilgang.

Kort beskrevet er Den Kognitive Færdighedsmodel struktureret i fem hovedkategorier:

InformationsindsamlingBearbejdning og Eksekvering, som beskriver processen hvor vi indsamler information med vores sanser, gør noget med informationen i vores hjerne og så udfører en handling.

Kognitive Udviklingsfaktorer – kognitive færdigheder som understøtter den førnævnte proces

Indstilling og Forholdemåde, som er barnets mere grundlæggende forholdemåder og tilgang til nye input og læring.

DSCF6398

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet samt trafikmåling og brugermåling for at optimere vores website og levere den bedst mulige service og brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle cookies fra vores hjemmeside.